Nils Bosson Sture, svensk riksråd, sønn av riksråden Bo Stensson Natt och Dag; tok Sture-navnet etter sin mor og ble stamfar til den såkalte yngre Sture-ætten. Sture, som 1467 støttet Karl Knutsson da denne tok igjen kongemakten, bistod også Sten Sture d.e. i slaget ved Brunkeberg 1471.