Jakob Ulvsson, svensk geistlig; erkebiskop i Uppsala 1470–1514. Han innførte boktrykkerkunsten i Sverige og stod bak opprettelsen av Uppsala universitet (1477). Politisk svingte han mellom Sturenes parti og den unionsvennlige stormannsgruppe.