Eggert Frille, dansk adelsmann, spilte en betydelig rolle under Erik av Pommern, Christoffer av Bayern og Christian 1 og hadde stor del i at den sistnevnte ble valgt til konge i Norge. Etter 1455 ble han gjennom datteren Ermegaards ekteskap innblandet i slekten Thotts intrigespill, mistet sine len og levde landflyktig i Lübeck 1468–69. Etter forlik med kongen fikk han komme hjem.