Hartvig Huitfeldt, født i Øvre Eiker, norsk lensherre og embetsmann, fikk fra 1616 en rekke forleninger og privilegier, 1620 utnevnt til berghauptmann i Norge.