Henrik Rantzau, dansk-holstensk statsmann og godseier, sønn av J. Rantzau. 1556–98 stattholder i Slesvig-Holsten, kjent for sin støtte til diktere og vitenskapsmenn, bl.a. Tyge Brahe. Rantzau utgav selv topografiske og astrologiske verker.