Bondefred, avtale om fred mellom nordmenn og svensker i grensedistriktene under de nordiske kriger på 1500- og 1600-tallet. Handel og samferdsel skulle foregå som vanlig, selv om det var krigstilstand mellom rikene.