Brennefeiden, folkelig navn på det svenske felttoget i Bohuslän vinteren 1612, under Kalmarkrigen. Krigen ble for en stor del ført med leietropper. Plyndring og brann var vanlig på begge sider.