Ambrosius Bogbinder, borgermester i København 1526–31, ivrig tilhenger av Christian 2. Ambrosius var en av de ledende innenfor borgerstanden som kjempet for den lutherske lære. Han spilte en fremtredende rolle under Grevefeiden og gikk inn for planene om å gjøre København og Malmö til frie riksbyer. Ambrosius var en av lederne i Københavns forsvar mot Christian 3s beleiring 1536. Han døde kort tid etter, antakelig for egen hånd.