Anders Jenssøn Helkand, født i Århus, norsk-dansk embets- og forretningsmann. 1633 byfogd i Trondheim, rådmann fra 1637, borgermester 1650. Ved siden av sin embetsgjerning drev Anders Jenssøn Helkand en omfattende nærings- og forretningsvirksomhet.