Svigersønnenes parti, også kalt svogerpartiet eller svigersønnkretsen, var en betegnelse på de fem danske høyadelsmennene som ble gift med døtre av Christian 4 og Kirstine Munk. De fremste innen svigersønnenes parti var Hannibal Sehested (gift med Christiane) og Corfitz Ulfeldt (gift med Leonora Christine).