Christen Friis, dansk adelsmann, kongelig kansler 1616, ofte benyttet av Christian 4 i diplomatiske oppdrag, bl.a. til å avslutte freden i Lübeck 1629. Han var allsidig kulturinteressert og støttet diktere og vitenskapsmenn som Anders Arrebo og Pontanus.