Laurits Gram, født i Fron, norsk embetsmann (se slektsartikkel). Fogd i Gudbrandsdalen 1610–18. Ifølge tradisjonen var det Gram som samlet bøndene til kamp mot skottehæren 1612 og ledet den ene av de to bondeflokkene i angrepet ved Kringen.