Enevold Kruse, dansk adelsmann, medlem av riksrådet 1608, stattholder i Norge og lensherre på Akershus 1608–18. Under Kalmarkrigen 1611–13 var han øverstkommanderende i Norge. Fra 1618 lensherre til Tranekjær.