Hans Mikkelsen, dansk borgermester og kjøpmann i Malmö, 1517–23 en av Christian 2s fremste rådgivere og støtter i kampen mot riksrådet; utformet bl.a. flere borgervennlige lover. 1523 fulgte han kongen i landflyktighet og virket for dennes sak; deltok i Christians tog til Norge 1531–32. Som ivrig lutheraner medvirket han til den første utgivelsen av Det nye testamente på dansk 1524.