Raumsdølafylke, navn på et av de gamle administrasjonsdistrikter i norsk middelalder. Fylket omfattet området sør, øst og nord for Romsdalsfjorden og dens forgreninger.