Joachim Gersdorff, dansk adelsmann og politiker, 1648 riksråd og 1649 stattholder i København, rikshovmester 1652. Gersdorff var sterkt svenskfiendtlig og bidrog til krigens utbrudd 1657. Etter statsomveltningen 1660 ble han riksdrost og president i statskollegiet.