Anders Sæbjørnsson, lagmann i Borgarting, senere i Oslo, i første halvdel av 1500-tallet. Kjent for sin oversettelse av Magnus Lagabøtes landslov (St. Olufs lov), som dannet grunnlaget for Christian 4s norske lov 1604. Anders Sæbjørnssons oversettelse (sammen med retterbøter og historiske opptegnelser) har både språkhistorisk og kulturhistorisk interesse.