Søren Norby, dansk admiral, ledet den danske flåtes operasjoner mot Sverige 1519–20. Som trofast tilhenger av Christian 2 stod han 1525 i spissen for et mislykket opprør i Skåne; han ble fordrevet 1526, gikk senere i keiser Karl 5s tjeneste og falt under beleiringen av Firenze.