Bo Jonsson Grip, svensk stormann, drottsete (sv. drots) fra 1375. Støttet opprinnelig Albrecht av Mecklenburg som svensk konge mot Håkon 6., men ble senere aristokratiets fører i kampen mot kongen. Han samlet veldige eiendommer, særlig i Øst-Sverige og Finland, og rådet over de fleste av rikets slott og len. Han var Sveriges rikeste mann, og hans makt var større enn kongens. Da han døde, ble det strid om hans gods, som han hadde testamentert til riksrådet. Striden førte til brudd mellom kong Albrecht og adelen. Stormennene bad da dronning Margrete om hjelp.