Ari Jonsson, islandsk lagmann fra 1529 til 1541. Sammen med sin far, biskop Jon Arason, og sin bror, motarbeidet han reformasjonen. Han ble tatt til fange og halshugget på Skálholt i 1550.