Mogens Gøye, dansk stormann, bror av H. Gøye. Mogens Gøye ble riksråd 1503, marsk ca. 1518, rikshovmester 1523. Gjennom giftermål, arv, kjøp og forleninger eide han en mengde jordegods og fikk som landets rikeste mann stor innflytelse. Han ble mye benyttet ved diplomatiske forhandlinger, og var blant de første som gikk over til lutherdommen i Danmark og spilte en aktiv rolle ved innføringen av reformasjonen. Blant hans barn var Eline Gøye (ca. 1510–1563), kjent for den verdifulle jordebok hun lot forfatte, og Birgitte Gøye (ca. 1511–1574), gift 1544 med riksadmiral Herluf Trolle.