Ditlev Reventlow, født i Mecklenburg, dansk embetsmann, greve, far til Conrad Reventlow. 1632 dansk geheimeråd og leder av Det tyske kanselli, hadde flere viktige diplomatiske oppdrag under Christian 4. Reventlow var 1639–46 forlenet med Romsdalen.