Peder Galt, dansk admiral. 1621–24 sendemann i Stockholm. Ble 1630 underadmiral, senere admiral, utmerket seg i slaget på Kolberger Heide 1644. Da den svenske flåte klarte å bryte ut fra Kielerfjord, ble Galt gjort ansvarlig for dette. Riksrådet dømte ham til døden og lot ham henrette.