Bendix Creetz, dansk-norsk offiser av tysk herkomst. Kom til Norge 1644 som sjef for en eskadron vervede tyske ryttere. Han gjorde en god innsats under det norske innfall i Värmland og Dalsland, og forestod befestningsarbeider i Halden, se Creetzensten. Etter krigen (1646) ble han utnevnt til oberst og garnisonssjef i Trondheim. Der ble han alvorlig psykisk syk, drepte et par soldater og ble til straff henrettet på byens torv.