Christine, dansk prinsesse, regent i Lothringen, yngste datter av Christian 2 og Elisabeth. Etter morens død ble hun oppdratt i Nederland og ektet 1534 hertug Frans 2 av Milano, som døde året etter. Etter at atskillige andre ekteskapsplaner var oppgitt, ektet hun 1541 Frans 1 av Lothringen, som døde 1545, og styrte deretter i noen år Lothringen for sin sønn. Under den nordiske sjuårskrig (1563–70) tumlet hun med planer om å få Danmark-Norge delt mellom Sverige og Lothringen.