Christiern, dansk sideform av Christian, kjent fra eldre kilder. – Christiern 1 og 2, dansk-norske konger, se Christian.