Hans Meissenheim Bogbinder, dansk kjøpmann. Rådmann i København 1499–1502, borgermester 1503–11. Han var en nær venn og omgangsfelle av kong Hans, som ville at sønnen Christian skulle oppfostres hos Hans Bogbinder. Christian bodde der bare i en måned, men knyttet et nært vennskapsbånd til de to sønnene i huset, Hans og Ambrosius, som senere tok parti for Christian 2 og trofast virket for hans sak også etter at han 1523 ble avsatt fra tronen.