Kristina Gyllenstierna, svensk adelsdame, 1511 gift med riksforstander Sten Sture d.y., fremstod fra mannens død 1520 som lederen av den svenske motstand mot Christian 2. Etter Stockholms fall september 1520 ble hun ført som fange til Danmark, frigitt av Frederik 1 1524. Deltok deretter i Stureættens motstand mot sin nevø Gustav Vasa, men synes alt 1525 å ha forsonet seg med denne. 1527 gift med Gustav Vasas fetter, riksråd Johan Turesson av slekten Tre rosor.