Hettebrødre, betegnelse på sjørøvere i Østersjøen fra ca. 1390. De var tyskere, og arbeidet for kong Albrecht av Mecklenburgs sak i Sverige etter at denne var blitt slått og var tatt til fange ved Falköping 1389. Sml. vitaliebrødrene. Hettebrødrene var ansvarlige for «Käpplingemordet», blodbad på svensker i Stockholm s.å.