Gustav Trolle, svensk geistlig og statsmann, erkebiskop 1514. Som en av Sten Sture den yngres bitreste motstandere og leder av unionspartiet ble han avsatt 1517, men gjeninnsatt i stillingen ved Christian 2s seier 1520. Trolle var en av dommerne i den kjetterprosess som gikk forut for Stockholms blodbad; det er imidlertid delte meninger blant historikerne om den rolle han egentlig spilte i det blodige oppgjør med Sture-partiets tilhengere. Ved Gustav Vasas seier (1523) rømte han til Danmark, fulgte siden Christian 2 og deltok i angrepet på Norge 1531. Ble biskop i Odense 1534, kjempet under grevefeiden og ble dødelig såret i slaget ved Øksnebjerg på Fyn.