Herluf Trolle, dansk sjøoffiser, riksråd 1557. Som admiral under Den nordiske sjuårskrig beseiret han den svenske flåte under Jakob Bagge 1564; falt i slaget ved Femern. Trolle fikk store rikdommer med sin hustru Birgitte Gøye (Gjøe). Ved makeskifte ble han i 1560 eier av Skovkloster i Sorø amt, et gods som den gang bestod av 126 bebodde og 5 øde gårder foruten en del hus. Navnet ble endret til Herlufsholm, og da Herluf Trolles og Birgitte Gøyes ekteskap var barnløst, besluttet de å skjenke gård og gods til en lærd skole.