Morten Krabbe, dansk adelsmann, fetter av Tyge Krabbe. Norsk kansler og prost i Oslo 1532.