Henrik Gøye, dansk adelsmann, bror av M. Gøye. Han stilte seg på Christian 2s side i tronstriden i 1520-årene, men gikk senere over til Frederik 1s parti og ble riksråd 1532. Han eide bl.a. godset Gisselfeld, som han imidlertid måtte selge 1527.