Hemming Gadh, svensk geistlig og politiker, 1501–13 biskop i Linköping, en av de fremste medhjelperne til Svante Sture og Sten Sture d.y. i deres motstand mot dansk union. 1518 var han blant de svensker som ble stilt som gisler og av Christian 2 bortført til Danmark. Den steile antidanske holdning ble nå borte hos Gadh; han fulgte kongen på hærtoget til Sverige og medvirket til Stockholms kapitulasjon. Henrettet i Finland etter kongens ordre.