Jösse Eriksson, dansk fogd i Sverige på Erik av Pommerns tid; tilhørte en jysk adelsslekt; giftet seg i Sverige med en norsk adelsdame, Birgitte Ulfsdatter av Havtore Jonssons ætt. Jösse ble fogd i Västmanland, Bergslagen og Dalarna 1414, og samlet et stort jordegods. Etter tradisjonen var det hans harde styre som utløste Engelbrekts reisning 1433–34. Nyere forskning fremhever Erik av Pommerns krig mot hanseatene som en dypere årsak, fordi Bergslagen ble avskåret fra sitt tyske marked. Men det er også på det rene at Jösse Eriksson ble dødsdømt og henrettet av bondeopprørere 1436.