Constitutio Valdemariana, kaltes en bestemmelse i hertug Valdemars håndfestning 1326 om at Sønderjylland aldri skulle forenes med eller innlemmes i Danmark. I 1448 fikk hertug Adolf 8 den stadfestet av Christian 1 innen dennes valg til konge; i realiteten fikk Slesvig og Holstein 1460 samme herre som Danmark, da Christian 1 dette år lot seg velge til hertug over landene.