Anders Persson, svensk bergmann, en av forgrunnsskikkelsene i sagnene om Gustav Vasas flukt til Dalarna etter det stockholmske blodbad. Anders Persson ble henrettet i 1534 som en motstander av Gustav Vasa.