Peder Skram, dansk admiral, ledet 1532 den danske flåten mot Christian 2 i Norge. Under grevefeiden ledet han den forente dansk-svensk-prøyssiske flåte mot lübeckerne; seiret ved Svendborgsund 1535. Var øverste admiral i begynnelsen av sjuårskrigen (1563–70), senere lensherre på Laholm slott.