Peder Oxe, dansk adelsmann, brorsønn til Torben Oxe. Han samlet stort jordegods og fikk mange len. Medlem av riksrådet 1552, men flyktet til utlandet 1558, da han ble mistenkt for misligheter i sin lensstyrelse og kom i unåde hos Christian 3. Oppholdt seg særlig i Lothringen og deltok i fyrstehusets konspirasjoner mot Danmark. Ble hjemkalt av Frederik 2 i 1566, utnevnt til rikshovmester 1567 og var siden Danmarks reelle hersker.