Didrik den lykkelige, greve av Oldenburg, far til Christian 1 og stamfar til det oldenburgske hus i Danmark.