Lars Gunnarson Hågå, norsk bonde, lensmann i Lesja. Sammen med Per Randklev førte han bøndene ved Kringen i 1612. Som lønn fikk han ved kongebrev 1613 gårdene Hågå og Landheim, som tidligere hadde vært krongods.