Adelsfanan, svensk rytterhær som adelen opprettet pga. plikten til rusttjeneste. Adelsfanan anses å stamme fra riksrådets beslutning 1426 om en avdeling på 300 bevæpnede ryttere til kongens tjeneste. 1809 ble offiserslønningene inndratt, og etter 1823 benevnes den lille rest av Adelsfanan for Adelsfaneregimentet.