Haðafylke, navn som i senmiddelalderen i Norge ble brukt om landskapene omkring Tyrifjorden og Randsfjorden østover til Mjøsa, og svarte til distriktene Toten, Hadeland og Land i Oppland fylke og Ringerike med Modum, Sigdal og Krødsherad i Buskerud fylke. Fylket hadde sitt navn etter haðar, innbyggerne på Hadeland.