Clement, dansk sjøkaptein. Han kjempet for Christian 2 mot Frederik 1. 1525 bortførte han to av Frederik 1s beste skip fra Københavns red og var siden i flere år en dristig kaper i Christian 2s tjeneste. 1531–32 deltok han i Christian 2s tog til Norge; 1534 trådte han i grev Christoffers tjeneste, erobret Ålborg og slo den jyske adelshær ved Svenstrup; men 18. desember erobret Johan Rantzau Ålborg tilbake, og etter to års fangenskap skal Clement ha blitt henrettet på Viborg landsting. Clementfeiden eller «Skipperfejden» var de jyske bønders siste reisning mot adelen.