Anridspenger, anridsgelt, vervepenger for ryttere til kavaleriet. Anridspenger ble på 1600-tallet enkelte ganger pålagt jordegodseiere.