Modergudinne, betegnelse som av og til brukes om gudinner som inntar en dominerende plass i en religion, og som enten er spesielt knyttet til fruktbarhet hos mennesker og dyr, eller i videste forstand er «alle tings mor» idet hun er den som frembringer og nærer alt. Kvinnestatuetter med overdimensjonerte hofter og bryst, kjent fra Europa og anslått til å være inntil 40 000 år gamle, har vært tolket som «modergudinner». Med utviklingen av jordbruket i yngre steinalder fikk gudinnene stor betydning, og de inntok en svært viktig plass i de antikke kulturene, medregnet den indiske. I hinduismen har en gudinne som Durga, på samme måte som mange lokale gudinner i India og Sørøst-Asia, den dag i dag preg av å være «modergudinne».