Ishtar, akkadisk navn på den mesopotamiske gudinnen Inanna. Faglitteraturen bruker derfor ofte betegnelsen Inanna/Ishtar.