Tiamat

Tiamat, også kallt Mummu, er en kvinnelig personifisering av kaoskreftene, urhavet og saltvannet. Hun spilte en viktig rolle i det gamle Mesopotamias mytologi.

I det babylonske skapelseseposet, Enuma elish, ble de første gudene skapt gjennom en forening mellom Tiamat og hennes motstykke og partner Absu, søtvannet. (Tiamats andre navn, Mummu, må ikke forveksles med Absus tjener Mummu.) Enuma Elish forteller om kampen mellom de første gudene og deres etterkommere, der de yngre gudene gikk av med seieren. Verden ble senere skap av Tiamats døde kropp og menneskene av hennes sønn Kingus blod.

Enuma elish 

De første gudebarna, Lahmu og Lahamu, fikk barna Anshar og Kishar, som igjen ble foreldre til An/Anu. Denne ble far til den store guden Ea/Enki. Både Tiamat og Absu ble etter hvert stadig mer forstyrret av de yngre generasjonenes bråk og festing. Absu fikk ikke sove, og ønsket derfor å ta livet av de yngre gudene for å få ro, noe Tiamat motsatte seg på det sterkeste. Men Absu ville ikke gi seg.

Konflikten endte med at Ea drepte Absu og bygget sitt eget tempel over søtvannets kilde. Han kalte det Absu og tok bolig der sammen med sin kone, Damkina. Disse to ble så foreldrene til Babylons hovedgud, Marduk.

Striden mellom de eldre og yngre gudegenerasjonene endte til slutt med en voldsom kamp mellom Marduk og Tiamat. Tiamat var rasende, og mobiliserte grusomme krefter. Brølende drager fyllt med gift, slanger, demoner og andre truende vesener kjempet på hennes side (Enuma elish, tavle 2, 19–29). Tiamat blir gjerne identifisert med kaosdragen og kaoskreftene og fremstilles ofte som et uhyre.

Tiamat utnevnte sin sønn Kingu til ektemann og hærfører, og la skjebnetavlene og kongemakten i hans hender. Marduk anklaget henne for å ha tilkjendt Kingu en plass han ikke hadde rett til, og oppfordret henne til tvekamp. Denne endte med Marduks seier. Kingu ble fratatt sin makt og Tiamat ble drept.

Tiamats kropp ble delt i to. Av den ene delen formet Marduk himmelen, der han plasserte månen og stjernene. Så delte han året opp i dager og måneder. Etter å ha satt opp vakter som skulle hindre at kaosvannet skulle unnslippe, skapte han verden av den andre delen av Tiamats døde kropp. Hennes bryster ble til fjell, og av hennes pust laget han skyer og regn. Fra hennes øyne fikk elvene Eufrat og Tigris sitt utspring.

Hennes medhjelper Kingu fikk skylden for å ha startet krigen og ble drept. Av Kingus blod skapte Ea menneskene for å tjene gudene (Enuma elish, tavle 6, 31–36).

I andre kulturer

Navnet Tiamat er etymologisk beslektet med det hebraiske ordet Tehom, betegnelsen på urvannene i 1. Mosebok 1,2. Ordet er avledet av roten thm, og ord avledet av denne roten brukes som betegnelse på havet i flere semittiske språk. I Den hebraiske bibelen brukes ordet Tehom som betegnelse på havdypet hele 35 ganger, men aldri som betegnelsen på en guddom.

Noen forestillinger er likevel beslektet. I 1. Mosebok 7,11 hører vi at den store oversvømmelsen (syndfloden) begynte ved at vannet brøt frem fra havdypet (tehom). Slik fremstilles det også i beskrivelsen av flommen i det mesopotamiske eposet Gilgamesh. Det er også flere bibeltekster som kan tyde på at det eksisterte en forestilling om at kaoskreftene var knyttet til havet i form av en drage/slange. Denne kalles både Rahab (Salme 89,11 og Jesaja 51,9) og Leviatan (Salme 89 og Jesaja 27,1). Bibeltekstene gir imidlertid ikke inntrykk av at denne kaosdragen er et kvinnelig vesen.

Det er likevel vanlig å anta at de som utformet den bibelske skapelsesmyten også har hatt kjent til mytologien i de omliggende landene i Midtøsten.

Litteratur

  • Bottero, Jean: Religion in Ancient Mesopotamia, Chicago 2001.
  • Enuma Elish: Den gang der oppe, oversatt fra akkadisk av Jens Braarvig, i: T.Å. Bringsværd og J. Braarvig (red.): I begynnelsen. Skapelsesmyter fra hele verden. Oslo Bokklubben 2000, 49–84.
  • The Creation Epic: oversatt av E.A. Speiser og A.K. Grayson, I James B. Pritchard (Red.) : Ancient Near Eastern Texts. Relating to the Old Testament. 3. Edition with supplement. Princeton 1969, side 60–72 og 501–503.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg