Snorres Edda

Snorres Edda i et islandsk manuskript fra 1666. Illustrasjonene på forsiden viser Odin (øverst i midten) med ravnene Hugin og Munin på hver side. På venstre side vises videre hammeren Mjølner, guden Heimdall med Gjallarhornet og hesten Sleipner. På høyre side vises kua Audhumbla og Fenrisulven. Nederst i midten er Valhall.

Artikkelstart

Snorres Edda er en lærebok i skaldskap tilskrevet Snorre Sturlason, skrevet omkring år 1220. Snorres Edda kalles også Den yngre Edda for å skille den fra Den eldre Edda, en norrøn dikt- og sagnsamling med ukjent forfatter. Snorres Edda er en hovedkilde til kunnskap om norrøn mytologi og metrikk (verselære).

Faktaboks

Også kjent som

Den yngre Edda

norrønt Snorra Edda

Snorres Edda er overlevert mer eller mindre fullstendig i en rekke håndskrifter. I det eldste av disse, Codex Upsaliensis, som siden rundt 1300 er oppbevart i Uppsala, er boken kalt Edda og tilskrevet Snorre.

Inndeling

Verket er en hovedkilde til kunnskap om norrøn mytologi og metrikk. Dialogformen er særlig tydelig i de to første delene av boken. Dialogform var vanlig i filosofiske og pedagogiske skrifter både i antikken og middelalderen. Boken består av en prolog og tre hoveddeler:

Gylvaginning

Gylvaginning (norrønt Gylfaginning, «Gylves synsbedrag») er en samlet fremstilling av den norrøne gudelæren, med mesterlig gjenfortelling av en stor del av de gamle norrøne mytene, blant annet Tors reise til Utgard, Tors fiske, Balders død og ragnarok. En konge, Gylve, synes han får høre fortellingene av tre guddommelige personer i et synsbedrag. Ved å presentere stoffet på denne måten unngår Snorre å gi inntrykk av at innholdet er historisk sannhet, og kan ikke beskyldes for kjetteri.

Viktige kilder for Snorres fremstilling er eldre kvad, som ennå delvis er bevart blant annet i Den eldre Edda. Mytene i Gylvaginning var nødvendig bakgrunnskunnskap for skaldene når de skulle lage sine poetiske omskrivninger (kenningar).

Skaldskaparmål

Skaldskaparmål (norrønt Skáldskaparmál, «språkbruk i skaldskap») gir anvisning på hvordan man skulle lage kenningar til omskrivning av en lang rekke begreper ved hjelp av mytiske og sagnhistoriske kunnskaper, og det siteres en mengde strofer av eldre skalder med eksempler.

Håttatal

Håttatal (norrønt Háttatal, «oppregningen av versemål») er en avhandling om norrøn metrikk, som samtidig inneholder 102 strofer diktet av Snorre. Disse strofene er prøver på de forskjellige slags versemål og utgjør til sammen et stort dikt til ære for den norske kongen Håkon Håkonsson og hans jarl Skule Bårdsson.

Ordet Edda

Det er flere teorier om betydningen av navnet Edda. I norrønt kan edda bety «oldemor», og navnet kan derfor spille på at boka inneholder stoff «fra oldemors tid». En annen teori går ut på at ordet kan være avledet av Oddi, gården til Snorre Sturlason, og derfor bety «fra Oddi». En tredje teori er at navnet er avledet av latin edo, «jeg skriver, forteller», på samme måte som credo, «trosbekjennelse», forekommer i den norrøne formen kredda.

Oversettelser og nyere utgivelser

Av Snorres Edda finnes mange oversettelser til nyere språk, blant annet av Anne Holtsmark til bokmål og av Erik Eggen til nynorsk. De norske oversettelsene inneholder oftest Gylvaginning og prosafortellingene fra Skaldskaparmål, mens mer tekniske beskrivelser av skaldskapen er utelatt. I nyere tid er hele verket oversatt til svensk av Karl G. Johansson og Mats Malm (1999) og til engelsk av Anthony Faulkes (andre utgave, 2005).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (1)

skrev Tor-Ivar Krogsæter

Under «Ordet Edda» brukes «teori» feilaktig; det riktige ordet er «hypotese». Ordboka åpner ikke for denne engelsktypiske folkelige måten å bruke teori på: «teori m1 (gresk 'det å se på, granske')
1 antakelse som skal beskrive eller forklare (årsakene til) et visst forhold
teorien om klimaforandringer / relativitetsteorien
2 (framstilling av) grunnsetninger, lover eller regelmessigheter innenfor vitenskap eller kunst; motsatt praksis
sosialismens teori / mekanisk teori / det kan være vanskelig å forene teori og praksis»
Her er det tydelig å se at i norsk skiller vi klart mellom hypoteser og teorier, slik det bør være.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg