Skipstekniske begrep

Skip er en vanlig betegnelse på et større sjøgående fartøy, i motsetning til båt, som vanligvis betegner mindre farkost eller fartøy. For transport med skip, se skipsfart.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Skipstekniske begrep

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Seilbåter, rigg og seil

Inneholder 251 artikler:

X

  1. X-baug